banner
Hotline: 0978.555.766

SMART TV ELEVATION

I. Philips ra mắt Smart TV Elevation màn hình 60 hỗ trợ công nghệ đèn philips đèn chiếu Ambilight, mỏng 13,5mm

Đây là hoạt động nằm trong dự án Hành trình vì mục tiêu tiết kiệm điện” được Philips khởi xướng và tài trợ từ năm 2009 nhằm chuyển đổi công nghệ chiếu sáng cũ sang các công nghệ chiếu sáng mới hiệu quả tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện chủ trương tiết kiệm điện của Chính phủ. Đến nay, dự án đã được tổ chức thành công tại 16 địa phương trên cả nước. Đây là hoạt động nằm trong dự án Hành trình vì mục tiêu tiết kiệm điện” được Philips khởi xướng và tài trợ từ năm 2009 nhằm chuyển đổi công nghệ chiếu sáng cũ sang các công nghệ chiếu sáng mới hiệu quả tại khu vực nông thôn, góp phần den philipsthực hiện chủ trương tiết kiệm điện của Chính phủ. Đến nay, dự án đã được tổ chức thành công tại 16 địa phương trên cả nước..

Bình luận