banner
Hotline: 0904767644

Bóng 70W-1000W philips

Giá: Liên hệ

Bao gồm bóng sodium philips :  từ 70w-1000w cho 1 cấp công suất

Từ : 100/70w – 250/150w – 250/150w cho 2 cấp công suất

bóng Metal  Philips : từ 150w – 250w – 400w – 1000w

Bao gồm bóng sodium philips :  từ 70w-1000w cho 1 cấp công suất

Từ : 100/70w – 250/150w – 250/150w cho 2 cấp công suất

bóng Metal  Philips : từ 150w – 250w – 400w – 1000w